Hasar Hizmetleri

Hasar hizmetleri, sigortalı bir zarara uğradığında sağlanan destek ve ödemeleri ifade eder. Hasar hizmetleri, sigorta poliçesinin kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi durumunda devreye girer. Bu hizmetler genellikle aşağıdaki unsurları içerir:


1.    Hasar Değerlendirmesi: Sigorta şirketi, hasarın büyüklüğünü ve türünü belirlemek amacıyla bir değerlendirme yapar. Bu adım, sigortalının zararının niteliğini ve miktarını belirlemek için önemlidir.


2.    Hasar Ödemesi: Değerlendirme sonrasında, sigorta şirketi poliçe kapsamında belirlenen tutarı öder. Bu ödeme, sigortalının maddi kaybını telafi etmeyi amaçlar.


3.    Tamir veya Değiştirme: Zarar gören mülkiyetin onarılabilirse, sigorta şirketi genellikle tamir masraflarını karşılar. Onarım mümkün değilse, mülkiyetin değeri kadar bir ödeme yapılır.


4.    Kira veya Konaklama Giderleri: Sigortalının evi veya işyeri zarar gördüğünde ve geçici bir konaklama ihtiyacı varsa, sigorta şirketi genellikle bu konaklama giderlerini karşılar.


5.    Sorumluluk Sigortası: Sigortalı, başkalarına zarar verirse ve poliçe bu durumu kapsıyorsa, sorumluluk sigortası kapsamında hasar hizmetleri sağlanabilir. Bu örneğin, bir trafik kazasında diğer araç sahiplerine tazminat ödenmesini içerebilir.


Her sigorta poliçesi farklı kapsama ve şartlara sahip olduğundan, hasar hizmetleri de poliçenin belirlediği sınırlar içinde değişiklik gösterir.