SEDDK, yabancıların BES'e katılımına ilişkin usul ve esasları belirledi

Açıklamada şöyle denildi:

" Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 13 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren “ Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında genelge yayımlamıştır.

08 Ağustos 2022 itibarıyla yürürlüğe giren genelgede Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasında “Yabancıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanımına İlişkin Esas ve Usuller” başlıklı on dördüncü bölüm ile vatandaşlık başvurusunda uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Kurumumuz tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkân tanındı.

Bu sayede Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılacak birikimlerin artması ile sistemin derinleşmesi, yurtiçi tasarrufların artışına önemli düzeyde katkıda bulunması ve üreteceği ölçek ekonomisi sayesinde maliyetleri azaltarak tüm katılımcılara katma değer sağlaması öngörülüyor. Yönetilen birikimlerin, piyasadaki kurumların gelişmesine ve uzun vadeli fon dengesine fayda sunması bekleniyor."