Yabancı Sağlık Sigortaları

Yabancı Sağlık Sigortaları hakkında aklınıza takılan tüm sorular ve cevapları burada.


Yabancı sağlık sigortası, Türkiye'de 1 yıldan uzun süre ikamet edecek / oturum izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin yaptırması gereken bir sigortadır. Bir başka ifadeyle Türk vatandaşlığı bulunmayan yabancı uyruklu misafirlerin ikamet izni ya da oturma izni almak adına başvurdukları sağlık sigortasıdır.


İkamet için Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortanızı günün her saati, sadece 3 Adım ve 3 Dakikada Anında Online olarak satın alıp Elektronik İmzalı Poliçe ve Poliçe Numaranıza ulaşabilirsiniz. Satın aldıktan sonra poliçeniz elektronik imzalı olarak hemen e-mail adresinize yollanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, vatandaşlık başvurusu ve ikamet izni almak isteyen yabancıların, sağlık sigortası yaptırması zorunludur. İkamet İzni randevusu almak isteyen yabancıların randevu zamanında sağlık sigorta poliçesinin aslını ya da elektronik imzalı halini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Poliçemiz, 10/05/2016 tarih ve 16/2016 saylı Vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Yabancı Uyruklu Misafirlerin, anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık masrafları, poliçede belirttiğimiz teminatlar, limit, ödeme oranı ve istisnalara uygun olarak karşılanır. Bu masraflar, sigortalının tabi olduğu poliçede belirlenen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama şartlarına uygun hazırlanan teminat tablosundan detaylara ulaşabilirsiniz.

Ayakta Tedavi - 5000 TL Limitli - %20 katkı paylı - %80 sigorta öder.

Yatarak Tedavi - Limitsiz - %100 tedavi karşılar.

Yatarak Tedavi Teminatları

 1. Özel anlaşmalı hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.)
 2. Özel anlaşmalı hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
 3. Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli masrafları
 4. ESWL, Gama Knife giderleri
 5. Koroner anjiyografi giderleri
 6. Özel anlaşmalı hastanede yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme masrafları
 7. Özel anlaşmalı hastanede ameliyat sonrası fizik tedavi masrafları
 8. Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
 9. Özel anlaşmalı hastanede kemoterapi, radyoterapi, diyaliz masrafları
 10. Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
 11. Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 12. Özel anlaşmalı hastanede yoğun bakım ünitelerindeki tedavi masrafları
 13. Özel anlaşmalı hastanede trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedavi masrafları

Ayakta Tedavi Teminatları

 1. Özel anlaşmalı hastanede doktor muayene ücreti
 2. Özel anlaşmalı hastanede tanı amaçlı inceleme masrafları
 3. İlaç giderleri
 4. Özel anlaşmalı hastanede fizik tedavi masrafları

 

Poliçe iptal şartları nedir?

 1. İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası poliçesinin belgelenmesi
 2. İkamet izninin herhangi bir koşul ile iptali yada reddedilmesini gösteren belge
 3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı

 

Çalışma izni bulunan yabancılar ve onun refakatindeki yabancıların sağlık sigortaları

Çalışma izni bulunan yabancının eşi ve çocuklarının ayrıca sağlık sigorta poliçesi yaptırması zorunlu değildir. Eğer çalışma izni olan kişinin sağlık güvencesinden faydalanabiliyorlarsa, bu kişilerin SGK Müdürlüklerinden provizyon belgesi almaları gerekmektedir.

Yorum bulunamadı !

Yorum yap

Eğer gravatar hesabınız var ise avatarınız burada görünecektir.