Şubeli Yapıya Geçmek İçin Neler Gerekir?

Şirketinizi Şubeli yapıya geçirmek için neler gerekir?


1 veya Daha fazla şube açmak veya şubeli yapıya geçerek ülke genelinde şubelikler açmak için bir acentenin yerine getirmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir. Daha fazla bilgiyi "Danışmanlık" bölümümzden bulabilirsiniz.


Şirket Genel Merkezi İçin:
Genel Müdür bulunmalıdır. Genel Müdür olabilmek için gerekli şartlar;
SEGEM belgesinin bulunması gereklidir.
İki yıllık yüksekokul (sigortacılık ile ilgili bölümler) için 7 yıl mesleki deneyim süresi aranır.
Dört yıllık yükseköğretim kurumları için 6 yıl mesleki deneyim aranır.
Dört yıllık yüksek öğretim kurumları (sigortacılık ile ilgili bölümler) 5 yıl mesleki deneyim aranır.
Sabıka kaydının bulunmaması gereklidir.
Genel Müdür yardımcısı bulunmalıdır. Genel Müdür Yardımcısı olabilmek için gerekli şartlar;
SEGEM belgesinin bulunması gereklidir.
İki yıllık yüksekokul (sigortacılık ile ilgili bölümler) için 5 yıl mesleki deneyim süresi aranır.
Dört yıllık yükseköğretim kurumları için 4 yıl mesleki deneyim aranır.
Dört yıllık yüksek öğretim kurumları (sigortacılık ile ilgili bölümler) 3 yıl mesleki deneyim aranır.
Sabıka kaydının bulunmaması gereklidir.
Mal beyanı ve ödenmiş sermaye şartlarını yerine getirmelidir.
Gerçek kişi için; 30.000 TL (Merkez) ve 25.000 TL (her şube için) toplamının en az %50’sinin nakit ve nakde kolay dönüştürülebilir yatırım araçlarından oluştuğunun beyan edilmesi gerekmektedir.
Tüzel kişi için; 300.000 TL (Merkez) ve 25.000 TL (her şube için) toplamının en az %50 sinin Ticaret Sicili’nde ödenmiş sermaye olarak tescil edilmesi, geri kalan sermayenin nakit ve nakde kolay dönüştürülebilir yatırım araçlarından oluştuğunun beyan edilmesi gerekmektedir.
Sigorta Şubesinin uygun bir yerde açılmalıdır. Şubenin, müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda yalnızca sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması gerekmektedir.


Açılacak Her Şube İçin:
Şubede minimum bir teknik personel istihdam etme zorunluluğu vardır. Bu teknik personelin müdürlük şartlarını taşıması gerekir. Şube müdürlüğü şartları ise;
SEGEM belgesinin bulunması gereklidir.
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler) için 2 yıl mesleki deneyim aranır.
İki yıllık herhangi bir bölüm mezunu kişiler teknik müdür olmaz.
Dört yıllık yüksek öğretim kurumları için 18 aylık mesleki deneyim aranır.
Dört yıllık yüksek öğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler) için mesleki deneyim aranmaz.
2008 ve öncesinde A acenteliği bulunan kişiler eğitim şartı aranmaksızın şube müdürü olarak atanabilirler.
Sabıka kaydının bulunmaması gereklidir.
Sigorta Şubesinin uygun bir yerde açılmalıdır. Şubenin, müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekanda yalnızca sigorta acenteliği faaliyetleri yürütülyor olması gerekir.


Lütfen Dikkat!

Bir personel yalnızca 1 şubede Teknik müdür olarak görünebilir. Bu sebeple açılacak her şubede mevcut çalışan eğer müdürlük şartlarını sağlamıyorsa ilaveten bir tane de Şube müdürü istihdam etmek gereklidir.

Ayrıca, Şirketinizde müdür olarak kayıtlı kişi, başka bir acentede sigortacılık faaliyeti yürütemez, müdürlük yapamaz.

Yorum bulunamadı !

Yorum yap

Eğer gravatar hesabınız var ise avatarınız burada görünecektir.