Az Daha Sabır Yeni Yapılanma Sigortacılık Sektörünü Nasıl etkileyecek?

Değerli Sigorta Acenteleri:
Trafik Sigortasındaki yol haritasına ilişkin olarak SEDDK tarafından hazırlanan sunum ekte yer almaktadır.

Buna göre:
Trafik poliçesi kesme yetkisine sahip tüm sigorta şirketleri SBM’ye zorunlu olarak üye olacak.
– Levhaya kayıtlı en az 1 adet sigorta şirketinden trafik poliçesi düzenleme konusunda yetkilendirilmiş ve talep eden sigorta acenteleri SBM’ye üye olacak.
– Acente SBM sistemine araç plaka ve ruhsat sahibi bilgisini girecek.
– Öncelikle acentenin yetkili olduğu sigorta şirketlerinden sistem üzerinden teklif talebi iletilecek.
– Beş dakika içinde acentenin çalıştığı şirketlerden herhangi birinden teklif gelirse, poliçe bu şirketten tanzim edilebilecektir.
– Beş dakika içinde acentenin çalıştığı şirketlerden teklif gelmezse, sistem üzerinden tüm şirketlerden teklif istenecek. Acente bu şirketlerden gelen teklif numaralarıyla tercih ettiği sigorta şirketinin internet sitesinden poliçe tanzim edebilecek.
– Beş dakika içinde hiçbir sigorta şirketinden teklif gelmezse poliçe, yenileme poliçelerde eski sigorta şirketi üzerinden, yeni poliçelerde ise, sıra usulü ile atanan sigorta şirketi üzerinden tavan fiyatla tanzim edilecek ve risk havuzuna aktarılacak.
– 15 Mayıs tarihinde İstanbul ilinde beşinci basamak bireysel poliçelerde pilot uygulamaya başlanılacak.
– Sisteme üye olan acentelerin çalışmadıkları sigorta şirketleriyle sadece bu sistem zerinden düzenlenecek trafik sigortası işlemleri için kolay bir şekilde acentelik tesisi hususunda SEDDK ilgili mercilerle koordine olacak. Altyapının kurulması, acente portföy mülkiyeti ve diğer acente hakları konusunda düzenleme yapılacak.