İade Bedeli Ödenmeyen Poliçelerde Son Tarih 31 Mayıs

Geçmiş yıllarda kestiğiniz ve günü dolmadan iptal edilen poliçeler ile her türlü hasar hak alacaklarınızın takibini yapmadıysanız son gün 31 Mayıs...
Türkiye Sigorta birliği tarafından yapılan duyuruda bu tarihten sonra şirketlerin hesaplarında bekletilen alacaklı paralarının Güvence Hesabına devredileceği duyuruldu.
ayrıntılar:

Türkiye Sigorta Birliği Üyesi sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken her türlü prim ve tazminat tutarlarından zaman aşımına uğrayanlar, aşağıda ünvanları belirtilen kurum ve kuruluşların web adresleri üzerinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar sorguya hazır tutulacaktır. T.C kimlik numarası bilinmeyen kişiler için adı, soyadı ve doğum tarihi ile alacağın bulunduğu şirket bazında sorgu yapılabileceği gibi, tüm şirketler nezdinde zaman aşımına uğrayan alacak bilgilerinin toplandığı Güvence hesabı web sitesi üzetinden de genel sorgu yapılabilmektedir. Zaman aşımına uğramış alacaklarla ilgili olarak, alacağın doğduğu şirkete 15 haziran 2023 tarihine kadar başvurulmaması halinde bahse konu alacağın Güvence hesabına devredileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 


Konu ile ilgili müracaat yapılabilecek şirket bilgilerine de söz konusu duyurunun altında yer alan listeden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla,
https://www.tsb.org.tr/media/ckeditor_uploads/2023/02/21/17x24cm_zamanasimi_2023-bask-v2-2.pdf

 

İade Ödemesi Yapacak Şirteler Listesi:

ACNTURK SİGORTA AŞ AKSİGORTA AŞ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ ALLIANZ SİGORTA AŞ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK AŞ ANA SİGORTA AŞ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AREX SİGORTA AŞ ATRADİUS CREDİT INSURANCE AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ AVEON GLOBAL SİGORTA AŞ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ AXA SİGORTA AŞ BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ BEREKET KATILIM HAYAT AŞ BEREKET KATILIM SİGORTA AŞ BEREKET SİGORTA AŞ BNP PARIBAS CARDİF EMEKLİLİK AŞ BNP PARIBAS CARDİF HAYAT SİGORTA AŞ BNP PARIBAS CARDİF SİGORTA AŞ BUPA ACIBADEM SİGORTA AŞ Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ COFACE SİGORTA AŞ CORPUS SİGORTA AŞ (TURKLAND SİGORTA AŞ) (DEMİR SİGORTA AŞ) DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA AŞ DOĞA SİGORTA AŞ EMAA SİGORTA AŞ ETHICA SİGORTA AŞ EULER HERMES SİGORTA AŞ EUREKO SİGORTA AŞ HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA AŞ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GENERALİ SİGORTA AŞ GRİ SİGORTA AŞ GROUPAMA HAYAT AŞ GÜVENCE HESABI GROUPAMA SİGORTA AŞ GULF SİGORTA AŞ (TURİNS SİGORTA AŞ)(AIG SİGORTA AŞ) HDI SİGORTA AŞ (ERGO SİGORTA AŞ) (LİBERTY SİGORTA AŞ) HDI KATILIM SİGORTA AŞ HEPİYİ SİGORTA AŞ KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ KORU SİGORTA AŞ MAGDEBURGER SİGORTA AŞ MAPFRE SİGORTA AŞ MAPFRE YAŞAM SİGORTA AŞ METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ NEOVA KATILIM SİGORTA AŞ NEW LIFE YAŞAM SİGORTA AŞ NN HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ ORIENT SİGORTA AŞ QUICK SİGORTA AŞ PRIVE SİGORTA A.Ş RAY SİGORTA AŞ S.S. ATLAS SİGORTA KOOPERATİFİ SOMPO SİGORTA AŞ ŞEKER SİGORTA AŞ SS TÜM MOTORLU TAŞIYICILAR KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ TÜRK P&I SİGORTA AŞ TÜRK NIPPON SİGORTA AŞ UNICO SİGORTA AŞ TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ TÜRKİYE SİGORTA AŞ VHV ALLGEMEINE SİGORTA AŞ (DUBAI SİGORTA AŞ) VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ (AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ) ZURICH SİGORTA AŞ DASK-DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARSİM-TARIM SİGORTALARI HAVUZU

 

İlgili Şirketlerin Web Siteleri:

 https://acnturk.com.tr/

www.aksigorta.com.tr

www.allianz.com.tr

www.allianz.com.tr

www.allianz.com.tr

www.anasigorta.com.tr

 www.anadolusigorta.com.tr

www.anadoluhayat.com.tr

www.ankarasigorta.com.tr

 https://arexsigorta.com.tr/

 www.atradius.com.tr

 

https://www.agesa.com.tr/

https://www.aveonglobalsigorta.com/

www.axahayatemeklilik.com.tr

www.axasigorta.com.tr

www.bereket.com.tr  

www.berekettekaful.com.tr

 www.berekettekaful.com.tr

www.bereket.com.tr

www.bnpparibascardif.com.tr

www.bnpparibascardif.com.tr

www.bnpparibascardif.com.tr

 www.bupaacibadem.com.tr

 https://www.chubb.com/tr-tr/

www.cigna.com.tr

www.coface.com.tr

www.corpussigorta.com.tr

www.demirsaglik.com.tr

 www.dogasigorta.com

https://emaasigorta.com.tr/

 www.ethicasigorta.com.tr

 www.eulerhermes.com.tr

 https://www.eurekosigorta.com.tr/

www.hdifibaemeklilik.com.tr

www.garantibbvaemeklilik.com.tr

www.generali.com.tr

www.grisigorta.com.tr

www.groupama.com.tr

 www.guvencehesabi.org.tr

www.groupama.com.tr

www.gulfsigorta.com.tr

www.hdisigorta.com.tr

https://www.hdikatilimsigorta.com.tr/

https://www.hepiyi.com.tr/

https://www.katilimemeklilik.com.tr/

www.korusigorta.com.tr

www.magdeburger.com.tr

https://www.mapfre.com.tr/sigorta-tr/bireysel/

https://www.mapfre.com.tr/yasam-tr/

www.metlife.com.tr

 www.neova.com.tr

www.nly.com.tr

www.nnhayatemeklilik.com.tr

www.orientsigorta.com.tr

www.quicksigorta.com

www.privesigorta.com

https://www.raysigorta.com.tr/

www.atlasmutuel.com.tr

www.somposigorta.com.tr

www.sekersigorta.com.tr

www.tmtsigorta.com.tr

www.turkpandi.com

www.turknippon.com

www.unicosigorta.com.tr

www.turkiyesigorta.com.tr

www.turkiyesigorta.com.tr

 https://www.vhvsigorta.com.tr/index.html

 https://viennalife.com.tr/

 www.zurichsigorta.com.tr

www.dask.gov.tr

www.tarsim.gov.tr