DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNİN TARİFE VE TALİMATLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

KOBI'lerin Ticari Faaliyetlerine Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBI’lere Finansman Saglanmasına Yonelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında tarife ve talimatlar amacıyla hazırlanan ve SEDDK tarafından yürürlüğe alınan “DEVLET DESTEKLI TICARI ALACAK SIGORTASI SISTEMININ TARIFE VE TALIMATLARI ILE CALISMA USUL VE ESASLARINA DAIR TEBLIG”e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://www.tsb.org.tr/media/attachments/7_Ocak_2023_CUMARTES%C4%B0.pdf