DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir?

Dask Nedir

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümlerA
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler


Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

  • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
  • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar
  • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

Dask Poliçenizi Sorgulama

Poliçe Sorgula

Dask Poliçe Prim Bedeli Hesaplama

Prim Hesaplama

Dask Hasar İhbarı, Deprem Hasarı İhbarında bulunma

Hasar İhbarı

Daha önce bildirdiğiniz deprem hasarlarının durumunu veya sonucunu öğrenme

Hasar Sorgulama

9 Adımda Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

1. Depreme Karşı Bir Devlet Güvencesi

Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvencedir. Bu sigorta, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.


2. Sahip Olmak Çok Kolay

Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak isteyen konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes poliçe sahibi olabilir.


3. Alım Gücüne Uygun Aylık Primler

Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne, inşaa yılına, kat sayısına ve bulunduğu mahallenin risk grubuna göre hesaplanır. DASK, prim tutarını tüm vatandaşların karşılayabileceği seviyede tutmaya özen gösterir.


4. İndirim Seçenekleri

Poliçesini her yıl yenileyen poliçe sahipleri yenileme indiriminden faydalanır. İnşaat tarihi ve Kat sayısına göre indirim/sürprim uygulanmaktadır.


5. Yeni Bir Hayata Başlangıç

Poliçe sahibi, konutu depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezi'ne başvurur. Yetkiliye, poliçe ve/veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması içn yeterlidir.


6. Hızlı Hasar Tespit

Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutları ziyaret eder. Böylece uygun olan en kısa sürede hasar tespit edilerek, tazminat tutarı belirlenmiş olur.


7. Kısa Sürede Karşılanan Zarar

Tazminat tutarı, DASK tarafından en kısa zamanda tapuda adı geçen hak sahibinin adına en yakın banka şubesine gönderilir.


8. Deprem Sonrası Hızlı Toparlanma

Zorunlu Deprem Sigortası sahipleri, depremin evlerine verdiği maddi zararı hızlı ve kolayca giderme olanağı yakalar. Bu "hayati" olanak, hayatın kısa sürede kaldığı yerden devam edebilmesini mümkün kılar.


9. Deprem Geçer Hayat Devam Eder

Zorunlu Deprem Sigortası ile geleceğinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırsınız. Sadece bununla kalmaz, olası bir deprem felaketinde, başkalarının da hayatına "yeniden" ışık doğmasına aracılık etmiş olursunuz.


Türkiye'de Sigortacılığın Tarihini Biliyor musunuz? devamı...