Dask - Deprem Hasar İhbarı

Deprem Sigortaları Hasar İşlemleri


Dask Hasar Süreçleri Hakkında Tüm Sorularınızın cevapları Burada.

Hasar İhbar Noktaları

Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin, teminat kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı hasarlarının  bildirimi için aşağıda belirtilen ihbar noktalarına başvurmalarını rica ederiz.

İhbar noktalarından alacağınız bilgi ve yönlendirmelerle, hasarınızın tespit ve tazmini için gerekli işlemleriniz en hızlı şekilde uygulamaya alınır.

Hasar İhbar Adımları

 

Hasar İhbarında İstenen Belgeler

DASK’ın Zorunlu Deprem Sigortası’ndan faydalanabilmeniz için binanızın tamamen ya da kısmı olarak zarar görmüş olması fark etmez; küçük ya da büyük maddi zararlar için de tazminat talep edilebilir.

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararlarınızın, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler şöyledir:

  • Hasar Bildirimi (T.C kimlik veya poliçe numarası ile)
  • Güncel Tapu Bilgisi
  • Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
  • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/mobil telefon)

Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmelidir.

 

Bildirdiğiniz Hasar ile İlgili Avans Talebi İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız:

https://dask.gov.tr/tr/hasar-avans-talebi


Hasar Tespit İşlemleri

Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri tarafından yerine getirilir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılır.

Hatırlatmak isteriz ki tespit işlemlerinizin yetkilendirilmiş hasar tespit görevlileri tarafından yapılması, teminatınızın işleyişi açısından önemlidir. Hasar tespiti görevlilerine olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın ve bilginin sağlanması, tazminat sürecini de hızlandırır.

 

Hasar Tespit Görevlileri

Depremin ardından yapılan hasar ihbarı ile DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri en kısa sürede olay yerine gönderilir.

İnceleme ve hasar tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli  sigorta eksperlerinden oluşur. Eksperlerin deprem hasar raporlarını sigortacılık standartlarına uygun şekilde oluşturabilmeleri için, kendilerine DASK tarafından ek eğitimler sunulur.

Hatırlatmak isteriz ki tespit raporlarının yetkilendirilmiş eksperler tarafından hazırlanması, teminat sürecinin işleyişi açısından büyük önem taşır. Hasar tespiti için gönderilen eksperlere olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın, bilgi ve evrakın sağlanması, rapor oluşturma ve dolayısı ile hasar tazmin süreçlerini de hızlandırır.

 

Tazminat Ödeme Süreci

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır.

Bununla beraber sigorta tazminatı, hiç bir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında “tenzili muafiyet” uygulanır.

Mevcut uygulamada, doğrudan sigortalı tarafından ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanır.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenen tazminat tutarı, ilgili hak sahibine  kısa mesaj olarak gönderilen şifreler aracılığı  ile vatandaşlık numaralarını kullanarak herhangi bir Vakıfbank şubesinden alınabilmektedir.

 

Yorum bulunamadı !

Yorum yap

Eğer gravatar hesabınız var ise avatarınız burada görünecektir.