Axa Sigorta

Axa Sigorta Çağrı Merkezi

0850 250 99 99


internet Sitesi İçin Tıklayın...

AXA, işini yüksek dürüstlük ve adillik standartlarına göre yapmayı kendine ilke edinmiştir. Yüksek etik standartlara uyma ilkesi yalnızca faaliyette bulunulan ülkedeki yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak için değil, aynı zamanda müşterilerimizin, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın güvenini kazanmak ve sürdürmek için de benimsenmiştir.

Şirketimizin profesyonel etiğe uyma ve geliştirme konusunda uzun bir geçmişi vardır. Profesyonel etik, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Uyum ve Etik Rehberi (Rehber) ile AXA Grup Şirketleri’nin ve çalışanlarının Grubun etik standartları hakkında ortak bir vizyona sahip olmalarını ve bu standartlara göre iş görmelerini sağlamak için oluşturulmuş bazı yol gösterici ilkeler ve Grup çapında uygulanan politikalar belirlenmiştir. Rehber’deki ilkeler, günlük görevlerimizi yerine getirirken her birimize yol göstermektedir. Müşterilere adil ve profesyonel davranmak, müşteri verilerinin korunması, çıkar çatışması, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi gibi günlük iş rutinlerimizde karşılaşabileceğimiz konular çok net bir şekilde ele alınmıştır ve bizler için yol göstericidir.

Etik Değerler Merkezi tarafından 9. kez düzenlenen etik uygulamara uygunluğun değerlendirildi çalışmada Şirketimiz "ETIKA 2020 Türkiye Etik Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır.

Yolsuzlukla Mücadele

Uyum Politikalarımızın bir parçası olarak Yolsuzlukla Mücadele Programı’nı etkin olarak uyguluyoruz. Yolsuzlukla Mücadele Davranış Kuralları ile ilgili farkındalığın artırılması, tüm personelimiz tarafından anlaşılması ve uygulanması amacıyla düzenli eğitimler düzenliyoruz. Üst yönetimimizden başlayarak tüm personelimiz ile yürütülen süreçlerde ve iş ilişkilerinde açık ve şeffaf bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Ünvan AXA SİGORTA A.Ş.
Vergi Kimlik No Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46
Ticaret Sicil No 98645
Mersis No 0649003994600011
KEP Adresi axasigorta@hs02.kep.tr
Adres Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul, TÜRKİYE
İnternet Adresi www.axasigorta.com.tr
E-Posta Adresi iletisim@axasigorta.com.tr
İletişim Telefonu 0212 334 24 24
Denetim Merci Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Yorum bulunamadı !

Yorum yap

Eğer gravatar hesabınız var ise avatarınız burada görünecektir.