Sigorta şirketleri ve acenteleri için çalışanlarda aranan şartlar:

Sigorta Acentesi Çalışanları Öğrenim Düzeyi ve Asgari Mesleki Deneyim Süre Gereklilikleri

Teknik Personel için aranan şartlar:

Lise ve dengi okul 1 yıl Deneyim
Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları)  6 Ay Deneyim
Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay deneyim
İki Yıllık Yüksekokul 6 ay deneyim
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler) deneyim aranmaz
DÖrt yıllık yükseköğretim kurumları) deneyim aranmaz


Gerçek kişi acente, Tüzel kişi acente müdürü için aranan şartlar:

İki Yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 2 yıl deneyim
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 1 yıl 6 ay deneyim (18 ay)
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) Deneyim Aranmaz


Genel Müdür (şube şeklinde faaliyet gösteren acenteler için) için aranan şartlar:
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler) 7 yıl deneyim
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 6 yıl deneyim
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl deneyim


Genel Müdür Yardımcısı için (şube şeklinde faaliyet gösteren acenteler için) aranan şartlar:

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl deneyim
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 4 yıl deneyim
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 3 yıl deneyim